زندان اروپا ایران همکاری ایرانی صادرات

زندان: اروپا ایران همکاری ایرانی صادرات واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای | هنگامی که در معماری خانه‌ها جهت پرندگان هم آشیانه می‌ساختند

معماری عثمانی نخستین بار در قرون ۱۴ و ۱۵ در بورسا و ادیرن مشاهده شد و بعد از توسعه، از معماری روم شرقی(بیزانس)، معماری ارمنی و ایرانی نیز الهام گرفت.

تصویرهای | هنگامی که در معماری خانه‌ها جهت پرندگان هم آشیانه می‌ساختند

تصویرهای | هنگامی که در معماری منزل ها جهت پرندگان هم آشیانه می ساختند

عبارات مهم : مشاهده

معماری عثمانی نخستین بار در قرون ۱۴ و ۱۵ در بورسا و ادیرن مشاهده شد و بعد از توسعه، از معماری روم شرقی(بیزانس)، معماری ارمنی و ایرانی نیز الهام گرفت.

به گزارش توریسم ‎آنلاین، از نگاه گردشگری نیز تماشای معماری عثمانی ها هر لحظه مورد علاقه توریست ها بوده است.

یکی از عنصرهای مهم در معماری عثمانی در گذشته قرار دادن منزل ای جهت پرندگان بر روی دیوارهای بیرونی بوده است.

تصویرهای | هنگامی که در معماری خانه‌ها جهت پرندگان هم آشیانه می‌ساختند

این جای امن اکثر اوقات جهت پرندگان بر بیرون مساجد، پل ها، کتابخانه ها، مدارس و حتی گاه فواره ها نیز درنظرگرفته می شد.

خانه پرندگان اغلب نمونه کوچکی از کل ساختمان بودند.

معماری عثمانی نخستین بار در قرون ۱۴ و ۱۵ در بورسا و ادیرن مشاهده شد و بعد از توسعه، از معماری روم شرقی(بیزانس)، معماری ارمنی و ایرانی نیز الهام گرفت.

امروزه تعداد کمی از این منزل پرندگان قابل مشاهده است و قدیمی ترین آن مربوط به قرن شانزدهم بوده که روی پل “وک چکمجه” قرار دارد.

تصویرهای | هنگامی که در معماری خانه‌ها جهت پرندگان هم آشیانه می‌ساختند

معماری عثمانی نخستین بار در قرون ۱۴ و ۱۵ در بورسا و ادیرن مشاهده شد و بعد از توسعه، از معماری روم شرقی(بیزانس)، معماری ارمنی و ایرانی نیز الهام گرفت.

تصویرهای | هنگامی که در معماری خانه‌ها جهت پرندگان هم آشیانه می‌ساختند

واژه های کلیدی: مشاهده | معماری | ساختمان | پرندگان | اخبار گوناگون

تصویرهای | هنگامی که در معماری خانه‌ها جهت پرندگان هم آشیانه می‌ساختند

تصویرهای | هنگامی که در معماری خانه‌ها جهت پرندگان هم آشیانه می‌ساختند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs