زندان اروپا ایران همکاری ایرانی صادرات

زندان: اروپا ایران همکاری ایرانی صادرات واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات برد امروز پرسپولیس یک تودهنی به اطرافیان طارمی بود! / گرشاسبی

سرپرست مدیرعاملی کلوب پرسپولیس گفت: این برد یک تودهانی بود به آنهایی که به طارمی یاد دادند چه حرف‌هایی بزند.

برد امروز پرسپولیس یک تودهنی به اطرافیان طارمی بود! / گرشاسبی

گرشاسبی: برد امروز پرسپولیس یک تودهنی به اطرافیان طارمی بود!

عبارات مهم : پنجره

سرپرست مدیرعاملی کلوب پرسپولیس گفت: این برد یک تودهانی بود به آنهایی که به طارمی یاد دادند چه حرف هایی بزند.

به گزارش ایسنا، گرشاسبی بعد از پیروزی پرسپولیس برابر پیکان گفت: خوشحالم که این بازی را بردیم. با توجه به این حاشیه هایی که هر لحظه جهت تیم درست می کنند دنبال این هستند که نشاط اجتماعی را از بین ببرند. من دیروز به فرزند ها گفتم که به این حاشیه ها توجه نکنند و جهت هواداران و مردم بازی کنند. ان شاءالله این نتیجه های ادامه داشته باشد.

برد امروز پرسپولیس یک تودهنی به اطرافیان طارمی بود! / گرشاسبی

او ادامه داد: هنر ما این است که مراقب این حاشیه ها باشیم و نگذاریم حاشیه روی تیم اثر بگذارد. ما از رسانه ها انتظار داریم همانطور که تا الان به ما کمک کرده اند باز هم کمک کنند تا این تیم بزرگ و مردمی با توان زیاد به جام کلوب های آسیا برود.

گرشاسبی در رابطه با حاشیه های مهدی طارمی گفت: او قدر نعمت های خداوند را نمی داند. او دارد کفران نعمت می کند. پرسپولیس او را پرورش داد و با تمام این مشکل ها کمکش کرد ولی او بی انصافی کرد. مطمئنا کسانی که این کارها را به او یاد دادند، در آینده نزدیک نشان خواهد داد. این برد تو دهانی بود به آن هایی که به طارمی یاد دادند چه حرف هایی بزند.

سرپرست مدیرعاملی کلوب پرسپولیس گفت: این برد یک تودهانی بود به آنهایی که به طارمی یاد دادند چه حرف‌هایی بزند.

سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس گفت: یک بحران تازه داشت گریبان پرسپولیس را می گرفت و من از طاهری خواستم حرفی نزند تا تیم به حاشیه نرود. پرسپولیس به دنبال آرامش هست. پرسپولیس چه با پنجره باز چه با پنجره بسته باز هم پرسپولیس است.

گرشاسبی در آخر گفت: همه چیز در تیم براق هست. کلوب دارد با چنگ و دندان بدهی هایش را می پردازد. انصاف نیست کسانی که منافعی داشتند بخواهند تیم را به حاشیه ببرند. آنها کور خواندند و نمی توانند تیم را زمین بزنند.

برد امروز پرسپولیس یک تودهنی به اطرافیان طارمی بود! / گرشاسبی

واژه های کلیدی: پنجره | پرسپولیس | مهدی طارمی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs